Följ oss : )

  • Facebook
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram
  • Instagram

Copyright Robert Persson robertpersson@live.se

Personuppgiftslagen GDPR

Vi lagrar relevanta uppgifter gällande aktuella-
och tidigare landslagsgrupper och resultat.
Uppgifter lagras i molnet på tjänsten dropbox.
Ansvar för utlämning sker via marknadsföringsgruppen.